phone

 BIZ DATA LEGiS 
 Aplikace pro vymáhaní pohledávek a evidenci právních spisů 

 

Základní charakteristika

BIZ DATA LEGiS běžící na platformě Windows klient, nebo Windows klient-server s možnosti doprogramování a správy i přes klasické webové rozhraní. Je určená především

pro správu pohledávek a závazků ve všech jejích fazích !

Přehledná evidence a správa pohledávek (evidence spisů, projektů, vymáhacího procesů atd.)

 • adresář s možností vyhledávaní podle definovaných parametrů
 • evidence úkonů, vykonaných práci – timesheet

Funkce „Hlídací pes“, průběžné sledovaní stavu otevřených spisů a splátkových kalendářů

 • workflow oběhu spisu s definicí s budíky aktivit
 • historie zápisu – dohledaní autora zápisu a jednotlivých změn

Multi-dimenzionální pohledy na spis různými typy uživatelů

 • generátor dopisů – tvorba šablon unifikovaných dopisů
 • evidence interně i externě řešených sporů

Statistiky – přehled o úspěšnosti vymáhaní pohledávek a efektivitě jednotlivých uživatelů

 • datové úložiště pro dokumenty přirazené k jednotlivým spisům z pohledu vymáhaní
 • integrace dat s portálem Justice.cz pro import insolvenčního rejstříku
 • elektronická spisová služba (listovní zásilky, datové schránky, e-mail)

Aplikace BIZ DATA LEGiS

Aplikace pro vymáhaní pohledávek a evidenci právních spisů ve všech jejích fázích

Jednoduchost a spolehlivost

Aplikace BIZ DATA LEGiS byla vyvinuta s cílem poskytnout v jednoduchém a intuitivním prostředí maximum potřebných funkcionalit, které podpoří vymáhání a zrychlí celý inkasní a právní proces. Je vhodná jak pro menší společnosti v oblasti nebankovních půjček, tak i pro větší advokátní kanceláře, inkasní společnosti, finanční instituce, pojišťovací společnosti, leasingové společnosti a všechny obchodní subjekty, pro které je důležité mít správu pohledávek zcela pod kontrolou.

Bezpečnost a citlivá data

 Koncept byl postaven především s důrazem na maximální bezpečnost při práci s citlivými daty, jako i s důrazem na vysokou efektivitu práce jednotlivých uživatelů. Aplikace běžící na platformě Windows klient, Windows klient-server s možnosti doprogramování a správy i přes klasické webové rozhraní.

Autorizace

Ke každému uživateli lze nastavit pomocí modulu Autorizace individuální sadu menu aplikace nebo povolených aktivit v rámci jednotlivých obrazovek. Každá položka menu může mít nastavená odlišná přístupová práva pro jednotlivé typy uživatelů (profil uživatele) nebo skupiny uživatelů. Přihlášený uživatel má zobrazeny pouze ty položky menu a jejich volby, k nimž má oprávnění v rámci profesní odpovědnosti

APLIKACE BIZ DATA LEGIS

Aplikace pro vymáhaní pohledávek a evidenci právních spisů ve všech jejích fázích.

Dokument management 

Aplikace BIZ DATA LEGiS může používat vlastní systém správy dokumentů, nebo může být propojen přímo na existující systém správy dokumentů zákazníka (závisí na možnostech příslušného systému).

Elektronický archív

Aplikace BIZ DATA LEGiS umožňuje ukládat dokumenty v elektronické podobě ve strukturované podobě logického členění do elektronického archivu.

 

Systémové požadavky

Aplikace naprogramována v prostředí LANSA a může být provozována na infrastruktuře klienta Windows PC – lokální instalace, nebo jako síťová verze Windows klient – server.

 

 I. Hlavní přínosy

 • intuitivní a přehledné uživatelské prostředí, snadná obsluha software
 • jednoduché vykazování prováděných úkonů jednotlivými pracovníky a jejich navázání na zpracovávaný spis

.

II. Hlavní přínosy

 • propracovaný systém pro správu právních sporů včetně nastavení splátkových kalendářů
 • integrovaný Dokument management systém, provázaný s jednotlivými spisy

III. Hlavní přínosy

 • výstup statistik a přehledových sestav
 • propracovaný systém uživatelských nastavení a práv
 • vysoká bezpečnost pro práci s citlivými daty

Ceník

Licence produktu BIZ DATA LEGIS je plně přizpůsobitelná Vašim potřebám. Je možné využít licenci buď na jednou pracovní stanici (lokální instalaci), nebo pro více pracovních stanic s ohledem na poskytnutou slevu za další pracovní stanice. Platíte tedy vždy jen za to, co potřebujete. Nenutíme Vás kupovat něco, co nevyužijete. Licenci můžete v budoucnu kdykoliv rozšířit, doplatíte pouze rozdíl ceny původní a nové licence. Samozřejmě je možné také využít i síťovou instalaci klient – server a využít smluvní cenu dle náročnosti a podmínek u klienta. 

*Všechny ceny uvedené bez DPH 21%

 • 990 Kč* jednorázově
  * bez DPH 21%
  Licence na 1 pC
  • Doživorní licence na každé samostatné PC
  • Update min. 1x ročně (20% z ceny licence)
  • Help Desk linka
 • ​​​​​​​


  • 599 KČ* jednorázově
   * bez DPH 21%
   další PC/PC v sítí
   • Doživotní licence na každé další  PC v rámci  síťové verze licence
   • Help Desk linka  • 1 490 Kč*
   za 1 hod.
   * bez DPH 21%
   Servis nad rámec LICENCE
   • Servisní garantovaná hodinová sazba za objednané práce na zakázku nad rámec standardních vlastností produktu, po dobu 2 let 

  Náš team profesionálů

  Hlavním cílem společnosti je  poskytovat profesionální řešení pro podniky a finanční instituce a to formou dodávek vlastních informačních systému, jako i poskytování služeb v rámci outsourcingu !

  Naše dovednosti

  Interní aplikace pro pojišťovny
  85%
  Správa serverů řady IBM Power
  70%
  Aplikace ve vývojovém prostředí LANSA
  90%
  Outsoursing IT služby
  65%

  Jak to všechno začalo

  Společnost BIZ DATA a.s. byla založena v roce 1994. Od roku 2006 patří do finanční skupiny SPGroup a v roce 2007 došlo ke změně názvu ze Slavia Data a.s. na BIZ DATA a.s. Prioritní činností společnosti je tvorba software, a to především rozsáhlých informačních systémů pro pojišťovny a výrobní podniky, odborná školení a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Základní vývojová platforma společnosti je systém IBM i (AS/400).

  Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

  Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

  Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

  Data map
  Data map ©2017 Google
  Data mapData map ©2017 Google
  Data map ©2017 Google
  Mapa
  Satelitní

  Kontaktujte nás


  Vytvořte si  web zdarma